Naše služby

Komplexné zariadenie zložené z niekoľkých častí tvoriacich zabezpečovací reťazec – snímače, ústredne, prenosové prostriedky, signalizačné a ovládacie zariadenia. Systémy Paradox, GE Security, Optex a Siemens monitorujú vstup neoprávnených osôb do priestorov, ktoré sú týmto zariadením strážené, a následne dávajú podnet k akcii polícii alebo strážnej službe. Inštalácii predchádza spracovanie bezpečnostného posúdenia objektu, ktoré stanoví kritické miesta, vyhodnotí riziká, definuje žiadaný stupeň zabezpečenia a navrhne technické riešenie zabezpečenia, vrátane návrhu režimového opatrenia a fyzickej ochrany, následne je spracovaný projekt, a až potom nasleduje inštalácia zariadenia a uvedenie do trvalej prevádzky. Súčasťou ponúkaných služieb spoločnosti je tiež vykonávať servis, revízie a kontroly týchto zariadení.


Kamerové systémy dnes už netreba nejako zvlášť predstavovať. Ich využitie je veľmi široké od čisto bezpečnostných účelov až po sledovanie výrobných technológií v priemysle. Nesmierne dôležitým aspektom optimálneho využitia týchto zariadení je vyhodnocovanie informácií z CCTV a reakcia obsluhy. CCTV systémy Flir a Pelco tvoria kamery, monitory, videoprepínače, multiplexore, videomatice, záznamové zariadenia, prenosové cesty prípadne audio časť, eventuálne ďalšie zariadenia a prístroje umožňujúce okrem iného naprílkad prepojenie s pultom centralizovanej ochrany a nevyhnutné príslušenstvo. Súčasné systémy umožňujú takmer neobmedzené ovládanie. Súčasťou systému sú dnes už bežne používané digitálne záznamové zariadenia umožňujúce súčasne prevádzať záznam, prehliadať záznam, zálohovať záznam a ďalšie funkcie.Medzi naše služby v neposlednom rade patrí predaj a servis registračných pokladníc, peňažných zásuviek, profesionálnych displejov a klávesníc k registračným pokladniciam. Ponúkame aj celý sortiment pokladničného príslušenstva, programové vybavenie a kompletné zariadenie predajní za výhodné ceny. Ako autorizované servisné stredisko zabezpečujeme sústavnú technickú podporu pre zákazníkov, odborné vykonávanie všetkých záručných a pozáručných opráv a taktiež aj nastavenie pokladnice podľa želaní zákazníka v súlade so zákonom.

 

Čo je to webstránka?
Klasická webstránka obsahuje text a multimediálne prvky (obrázky, video, audio) prepojené hypertextovými odkazmi (linkami). Každá stránka má svoju hlavičku s názvom a logom, menu s podstránkami, vyhľadávanie a samotný obsah štruktúrovaný podľa svojho rozsahu. Podľa potreby je doplnená ďalšími funkcionalitami, ako sú napr. rôzne widgety a interaktívne prvky.

Jej hlavným účelom je informovať zákazníkov firmy o svojich produktoch, aktivitách a úspechoch. Kvôli prehľadnosti má jasnú a logickú štruktúru, aby sa na nej dali nájsť všetky dôležité informácie niekoľkými klikmi.

NAGY PC Service, s.r.o.

Malookočská 1573
Okoč 930 28

Mobil: +421 905 812019
E-mail: info@nagy-pcservice.sk
www.nagy-pcservice.sk

IČO: 46 848 657
DIČ: 2023632446
IČ DPH: SK2023632446